Èást akcí, kterımi jsme prošli:


BTL - ARAB HEALTH 2019 - Dubai 01/2019 - skuteènost


BTL - ARAB HEALTH 2019 - Dubai 01/2019 - návrh


TSE + Codaco - MEDICA Düsseldorf 11/2018 - skuteènost


BTL - MEDICA Düsseldorf 11/2018 - skuteènost


BTL - MEDICA Düsseldorf 11/2018 - návrh


PRO4CARE - PLMA'S 'World of Private Label' - Amstrdam 05/2017 - skuteènost


PRO4CARE - PLMA'S 'World of Private Label' - Amstrdam 05/2017 - skuteènost


PRO4CARE - PLMA'S 'World of Private Label' - Amstrdam 05/2017 - návrh


EPAL - DEN ÈESKÉ LOGISTIKY - Praha 04/2016 - realizace


BTL - DERMA DUBAI - Dubai 04/2015 - návrh


BTL - ARAB HEALTH 2014 - Dubai 01/2014 - návrh


BATIST - MEDICA Düsseldorf 11/2014 - návrh


BTL - ARAB HEALTH 2012 - Dubai 01/2012 - návrh


Adventa Health - MEDICA Düsseldorf 11/2011 - realizace


BATIST Medical - MEDICA Düsseldorf 11/2011 - návrh


Bitech.cz - STAVEBNÍ VELETRHY Brno 04/2011 - realizace


Bitech.cz - STAVEBNÍ VELETRHY Brno 04/2011 - realizace


Bitech.cz - STAVEBNÍ VELETRHY Brno 04/2011 - návrh


ERBA Mannheim - MEDICA Düsseldorf 11/2010 - realizace


ERBA Lachema - MEDICA Düsseldorf 11/2010 - realizace


Batist - MEDICA Düsseldorf 11/2010 - realizace


Coris Bioconcept - MEDICA Düsseldorf 11/2010 - realizace


ADVENTA Health - MEDICA Düsseldorf 11/2010 - realizace


BTL Italia - EXPOSANITA Bologna 05/2010 - návrh


BTL - Derma Dubai 04/2010 - skuteènost


BTL - Derma Dubai 04/2010 - návrh


BTL - TIHE (Medicina Uzbekistan) 03/2010


Èeská PIC - Animal Vetex 03/2010 - návrh


INTRACOM-TELECOM - Mobile World Congress Barcelona 02/2010 - návrh


BTL - ARAB HEALTH 2010 Dubai 01/2010 - realizace


BTL - ARAB HEALTH 2010 Dubai 01/2010 - realizace


BTL - ARAB HEALTH 2010 Dubai 01/2010 - návrh


DINA HITEX - MEDICA Düsseldorf 11/2009 - realizace


DINA HITEX - MEDICA Düsseldorf 11/2009 - návrh


BATIST - MEDICA Düsseldorf 11/2009 - realizace


BATIST - MEDICA Düsseldorf 11/2009 - návrh


ADVENTA Health - MEDICA Düsseldorf 11/2009 - realizace


ADVENTA Health - MEDICA Düsseldorf 11/2009 - návrh


BTL - MEDICA Düsseldorf 11/2009 - realizace


BTL - MEDICA Düsseldorf 11/2009 - návrh


SITRONICS - METERING, BILING/CRM Europe Barcelona 10/ 2009 - návrh


Letištì Praha 04/2009 - návrh


SITRONICS TS - MOBILE WORLD CONGRESS Barcelona 02/ 2009 - skuteènost


SITRONICS TS - MOBILE WORLD CONGRESS Barcelona 02/ 2009 - skuteènost


SITRONICS TS - MOBILE WORLD CONGRESS Barcelona 02/ 2009 - skuteènost


SITRONICS TS - MOBILE WORLD CONGRESS Barcelona 02/ 2009 - návrh


The Monaco Spa Event 02/ 2009 - návrh


Èokoládovny Fikar - PSI Düsseldorf 01/2009 - návrh


BTL - ARAB HEALTH Dubai 01/ 2009 - skuteènost


BTL - ARAB HEALTH Dubai 01/ 2009 - skuteènost


BTL - ARAB HEALTH Dubai 01/ 2009 - návrh


PLIVA-Lachema Diagnostika - MEDICA Düsseldorf 11/2008 - realizace


PLIVA-Lachema Diagnostika - MEDICA Düsseldorf 11/2008 - návrh


PANEP - MEDICA Düsseldorf 11/2008 - realizace


PANEP - MEDICA Düsseldorf 11/2008 - návrh


MEDIN - MEDICA Düsseldorf 11/2008 - realizace


MEDIN - MEDICA Düsseldorf 11/2008 - návrh


DINA-HITEC - MEDICA Düsseldorf 11/2008 - návrh


DATACOM Systems - MEDICA Düsseldorf 11/2008 - realizace


DATACOM Systems - MEDICA Düsseldorf 11/2008 - návrh


CORIS BioConcept Belgium - MEDICA Düsseldorf 11/2008 - realizace


CORIS BioConcept Belgium - MEDICA Düsseldorf 11/2008 - návrh


CEITEC Cluster-bioinformatics z.s.p.o - MEDICA Düsseldorf 11/2008 - realizace


CEITEC Cluster-bioinformatics z.s.p.o - MEDICA Düsseldorf 11/2008 - návrh


BATIST - MEDICA Düsseldorf 11/2008 - realizace


BATIST - MEDICA Düsseldorf 11/2008 - návrh


ADVENTA Health Malaysia - MEDICA Düsseldorf 11/2008 - realizace


ADVENTA Health Malaysia - MEDICA Düsseldorf 11/2008 - návrh


Sitronics TS - Metering/Billing Amsterdam 09/2008 - realizace


Sitronics TS - Metering/Billing Amsterdam 09/2008 - návrh


Sitronics TS - Management Forum Nice 05/2008 - realizace


Sitronics TS - Management Forum Nice 05/2008 - návrh


Sitronics TS - MOBILE WORLD CONGRESS Barcelona 02/2008 - realizace


Sitronics TS - MOBILE WORLD CONGRESS Barcelona 02/2008 - návrh


CONTEMPO GTC - UNICA Milano 02/2008 - návrh


ADVENTA Health Malaysia - MEDICA Düsseldorf 11/2007 - návrh


ADVENTA Health Malaysia - MEDICA Düsseldorf 11/2007 - realizace


ADVENTA Health Malaysia - MEDICA Düsseldorf 11/2007 - realizace


BATIST - MEDICA Düsseldorf 11/2007 - návrh


BATIST - MEDICA Düsseldorf 11/2007 - realizace


BATIST - MEDICA Düsseldorf 11/2007 - realizace


BATIST - MEDICA Düsseldorf 11/2007 - realizace


BIOVENDOR - MEDICA Düsseldorf 11/2007 - návrh


BIOVENDOR - MEDICA Düsseldorf 11/2007 - realizace


CORIS BioConcept Belgium - MEDICA Düsseldorf 11/2007 - návrh


CORIS BioConcept Belgium - MEDICA Düsseldorf 11/2007 - realizace


DATACOM Systems - MEDICA Düsseldorf 11/2007 - návrh


DATACOM Systems - MEDICA Düsseldorf 11/2007 - realizace


DINA-HITEC - MEDICA Düsseldorf 11/2007 - návrh


DINA-HITEC - MEDICA Düsseldorf 11/2007 - realizace


PLIVA-Lachema Diagnostika - MEDICA Düsseldorf 11/2007 - návrh


PLIVA-Lachema Diagnostika - MEDICA Düsseldorf 11/2007 - realizace


MEDIN - MEDICA Düsseldorf 11/2007 - návrh


MZ Liberec - MEDICA Düsseldorf 11/2007 - návrh


MZ Liberec - MEDICA Düsseldorf 11/2007 - vıstavba


PANEP - MEDICA Düsseldorf 11/2007 - realizace


BATIST / ADLY Taiwan - Motocykl 007 - realizace


ADLY Taiwan - EICMA Milano 11/2007 - návrh


Sitronics TS - METERING Vienna 10/2007 - návrh


Sitronics TS - METERING Vienna 10/2007 - realizace


Sitronics TS - METERING Vienna 10/2007 - realizace


Sitronics TS - TOP HOTEL Praha 09/2007 - návrh


Sitronics TS - TOP HOTEL Praha 09/2007 - realizace


Sitronics TS - TOP HOTEL Praha 09/2007 - realizace