ODKAZY:

MPO - Finanční podpora na veletrzích a výstavách
Aktuální veletrhy v ČR
Databáze veletrhů ve světě

Obchodní rejstřík firem
Insolvenční rejstřík
Výpis z Insolvenčního rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů právnických osob
Administrativní registr ekonomických subjektů
Registr plátců spotřební daně (SD)
Registr plátců daně z přidané hodnoty (DPH)
Ověřování DIČ pro účely DPH prostřednictvím systému VIES
Seznam ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost
Evidence znalců a tlumočníků
Evidence úpadců

Státní správa ČR
Portál veřejné správy ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo financí

Ekonomický a zpravodajský server Hospodářských novin
Centrální adresa
Centrum pro regionální rozvoj
Český statistický úřad
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Český úřad zeměměřický a katastrální
Katastr nemovitostí 2.0 - mapové nahlížení

Sbírka zákonů
Kurzy devizového trhu ČNB
BusinessCenter
BusinessInfo
Jednotný celní sazebník EU (TARIC)
Obchodní věstník

Komora auditorů ČR
Komora daňových poradců
Výzkumný ústav bezpečnosti práce